Rövarbergen

Gamla kullar vid gamla stenar sov i tjocka täcken gröna,
Bäck och träd som flöt med slätten, klädd i våta mossens sköna,
Små männen njöt de vilda sätten och fick av bergarätten, stillsamheten röna